Енергиен одит

Енергийният одит е средство за намаляване на вашите енергийни разходи и за повишаване конкурентността на продукцията ви.

Целите на енергийния одит са:

  • Анализ на енергийните разходи
  • Съставяне на енергийни баланси, определящи загубата на енергия по видове консуматори
  • Идентификация на зони с възможности за икономии
  • Предложение на мерки за подобряване на енергийната ефективност
  • Оценка на потенциалните мерки за енергийна ефективност
  • Изготвяне на програма за внедряване на енергоефективните мерки