Проекти в областта на енергийната ефективност и ВЕИ по програмата на ЕБВР за финансиране на бизнес консултантски услуги (BAS)