Проекти за енергийна ефективност на Европейска банка за реконструкции и бъзстановяване (EBRD) съвместно с италианския филиал на американската компания МWH