Бизнес план на Проект за енергийна ефективност и Енергиен одит на Бони АД, България