Енергео ЕООД 20.12.2012 за Обучение на инженерния състав на Елаците Мед АД по енергийна ефективност;