Кълвача Инженеринг АД, Енергиен анализ за използване на алтернативни горива;