Медицински факултет на Тракийски университет, Енергийно обследване и енергиен паспорт на сградата на Морфологичен блок