Микс Констръкшън ООД, София- енергийно обследване и издаване на енергиен паспорт на магазин МЕРКАТОР- София.