План за рационално използване на енергията при изграждане на фотоволтаичен парк с и инсталирана мощност 1 MW на Балканкар АД, гр. София