План за рационално използване на енергията: “Изграждане на отоплителен котел на биомаса в хотел Соколица-гр.Смолян