Работен проект, изработка, авторски надзор и настройка на въздухонагревател с топлинни тръби (ВП-ТТ) на ИВП на котел №5 в ТЕЦ ”Марица Изток 2” ЕАД;