Постижения

Екипът на “Ексергия Макс” включва изявени специалисти от областта на топлоенергетиката и енергоспестяващите технологии. Тяхно дело са множество регистрирани патенти на изобретения в Патентното ведомство на Република България.

Колективът на “Ексергия Макс” е удосточван многократно с български и международни награди за изобретателска и внедрителска дейност в областа на енергийната ефективност.