Проекти

“Ексергия Макс” е желан партньор за извършване на енергийни одити и изработване на бизнес-планове за финансиране пред финансови институции. Екипът на дружеството е участвал при разработването на рационални планове за използване на енергията и енергийни одити у нас и в чужбина