Патентовани технологии

Патентована технология за изграждане на въздухонагреватели с топлинни тръби

Патентованата технология за изграждане на въздухонагреватели с топлинни тръби (Патент №745/01.06.2005) приложена в най-голямата ТЕЦ на Балканския полуостров–ТЕЦ ”Марица изток-2” на три парогенератора тип ПК-38-4. Използването на заместващ въздухонагревател тип “топлинни тръби” (ВП-ТТ) след въздухонагревател първа степен по хода на газовете създава възможност за по-дълбоко охлаждане на димните газове от 1850С на 170?1650С. Това води до повишаване на енергийната ефективност на котела с > 1.7?2.3% и годишна икономия на гориво.

Друго важно предимство на въздухонагревателя с топлинни тръби е (за разлика от съществуващия хоризонтално-тръбен ВП-1), е, че на повърхността на тръбите му в газовата част се поддържа температура по-висока от точката на оросяване, което елиминира възможността за корозионни процеси. Полученият топъл въздух след ВП-ТТ се подвежда към смесителите без при това да е необходимо да се използва гореща рециркулация. От това произтичат съществени допълнителни икономии от експлоатационни разходи, както и запазване на нормалното техническо състояние на ВП-1 за по-дълго време без проблемите от забиване и корозия в началния участък на хоризонталните тръби.

В резултат на монтажа на въздухонагреватели с топлинни тръби за всеки един парогенератор от типа ПК-38-4 консумацията на лигнитни въглища ще се намали с 16 хил. тона годишно, с което емисиите на СО2 ще се редуцират с 11 хил. тона годишно.