Основни клиенти

 

Основни клиенти на “Ексергия Макс” ЕООД

Фирмите, с които през последните години сме работили и значително са подобрили ефективността си и конкурентноспособността на своята продукция не са никък малко. 

Ето и някои от тях:

 • Анализ на енергийните разходи
 • ТЕЦ“Марица изток-2 ЕАД”
 • ТЕЦ”Марица-3” Димитровград
 • ТЕЦ”Русе изток” ЕАД
 • ТЕЦ”Република” ЕАД
 • ТЕЦ "Захарни Заводи" АД -Горна Оряховица 
 • ТЕЦ “Старобешево”, област Донецк, Украйна
 • European drinks, Орадеа, Румъния
 • “Свилоза” гр.Свищов
 • ЗММ”Стомана” АД-гр.Силистра
 • ЖИТИ АД гр. Русе, ОРГАХИМ АД – гр. Русе
 • “Пиринпласт” АД гр. Гоце Делчев
 • “Печатница на БНБ” гр. София
 • Винзавод АД гр. Асеновград
 • ТПК ”Бдинтекс” АД гр. Видин
 • ТПК ”Освобождение” АД гр. Плевен
 • "Електростарт" АД гр. Вършец
 • "Вива Агротекс" ЕООД в гр.Силистра
 • СД "Елиаз-Добреви" София
 • "Складова Техника" АД - Горна Оряховица
 • "Металагро" АД гр. Добрич
 • "Биовет" АД гр. Пещера
 • Хартиена фабрика гр.Стамболийски
 • “Елмот” АД Велико Търново
 • Хлебозавод “Марица” гр.Димитровград
 • “Берг-Монтана” гр.Монтана
 • “Гипс Кошава”, с.Кошава, обл.Видинска
 • “Кнауф” ЕООД гр. Видин
 • “Фазерлес” АД гр.Силистра
 • СКФ Берингс България – площадка Кърнаре
 • „Тандем Попово” ООД
 • “Бони холдинг” АД, България
 • Свинекомплекс в с.Ситово ”, обл.Силистра
 • ЗИТ ООД гр. Смолян
 • МБАЛ гр.Видин
 • МБАЛ гр.Търговище